Om projektet Nyhetsbrev Medfinansiärer Sponsorer Orientering Kontakt
     
 

Orientering på Kjölen Sportcenter

Inom ramen för projektet Over Kölen framställs en orienteringskarta på ca 14 km2. Den nya kartan utgör ett fint komplement till projektets stora satsning på skidåkning och möjliggör motionsaktiviteter även under sommarhalvåret.

Området sträcker sig från motionsanläggningen och söderut, på båda sidor av gränsen, till den gamla bosättningen Gröndal. Terrängen är mycket omväxlande och består huvudsakligen av barrskog, men också blandskog med lövskog, mossar, öppna tallrika åsar, hyggen och tät skog. Mitt i kartan går riksgränsen. Således går kartan på båda sidor av gränsen.

Under de närmaste åren planeras aktiviteter som riktar sig till såväl tävlingsorienterare som motionärer.

I maj 2007 anordnas en grundkurs i orientering och ett klubbmästerskap den 1 juni. Därutöver kommer det också att finnas en enkel sagorientering för barn under säsongen maj-september. 

Vill du veta mer är du välkommen att kontakta Per Fosser, tel. nr. 0047-698 46 050 (pf@eidsberg.bbl.no) eller Katarina Lundin, tel. nr. 0046-573-141 11 (katarina.lundin@arjang.se).

--------------------------------------------------------------------------------------

Grundkurs i orientering

Flaggtreff OL, Marker OL och Årjängs OK anordnar under våren 2007 en grundkurs i orientering för barn och vuxna. Kursen består av en teoridel och två praktiska övningstillfällen.

Teori med kartkunskap och kompassanvändning

Tid:

Plats:

Tisdagen den 15 maj, klockan 18.30-20.30

Kjölen Sportcenter

Praktiska övningar i terrängen

Tid:

Plats:

Tid:

Plats:

Tisdagen den 22 maj, klockan 18.30-20.30

Sucken camping, Örje

Tisdagen den 29 maj, klockan 18.30-20.30

Kjölen Sportcenter

Inga förkunskaper krävs. För den som vill finns möjlighet att delta i klubbmästerskap den 1 juni på Kjölen.

Anmälan sker senast den 5 maj till Katarina Lundin, tel. nr. 076-800 16 18 (lundin.katarina@hotmail.com), Roy Heyerdahl tel. nr. 926 40 440 eller till Per Oskar Larsen tel. nr. 698 90 913

(per-oska@online.no).

Välkommen!

MARKER OL